top of page

CERTIFIERING

KVALITET OCH KONTROLL

P A S T Ö R I S E R I N G

Innan odling tvättas och pastöriseras våra fröer. Pastörisering innebär upphettning av livsmedel till en viss temperatur under en viss tid för att ta död på eventuella dåliga bakterier och mikroorganismer samt för att livsmedlet ska hålla sig längre.

Pastörisering förlänger hållbarheten och gör groddarna finare! 

(3)6R2A0141kopia.jpg

Vi gör regelbundna tester på våra groddar och frön som sedan hanteras av Eurofins.

Läs mer om Eurofins här 

Skärmklipp.PNG

ESSA, European Sprouted Seeds Association, sammanför europeiska producenter av grodda frön och handlare av frön för grodd. ESSA främjar medlemmarnas intressen och ger möjligheter att diskutera gemensamma frågor som påverkar sektorn som livsmedelssäkerhet, EU-regleringsfrågor, kvalitet, handel etc.

bottom of page