top of page

HÅLLBARHET & MILJÖ

Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar och hälsosam värld genom att odla skott och groddar med högsta kvalitet och med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Groddar och skott blir ofta omtalade som klimatsmart och hållbar supermat, och det är för att det innehåller mycket vitaminer och mineraler och inte behöver så stora yttre resurser för att växa. Allt som krävs är faktiskt vatten, ljus och omtanke.

 

Vattenförbrukning

För att få skott och groddar att växa behövs vatten, men förhållandevis lite i jämförelse med en konventionell grönsaksodling. 

 

Grön el

Nyttogrönts produktion drivs av förnyelsebar energi. All el kommer från vattenkraft och därmed bidrar vi inte med några utsläpp av koldioxid, svaveldioxid eller kvävedioxid. 

 

Avfall

Allt organiskt avfall tas om hand och blir till biogas på Norra Vrams biogasanläggning.

bottom of page